Hệ thống định vị hiệu chuẩn RTK GPS/GLONASS

Hệ thống định vị hiệu chuẩn RTK GPS/GLONASS

Chúng tôi là đơn vị chuyên thiết kế, triển khai hệ thống định vị hiệu chuẩn mặt đất RTK GPS/GLONASS cho các ngành cần thiết bị độ chính xác cao cỡ cm

Hệ thống RTK là gì?. Nó là hệ thống định vị GPS- GLONASS có thêm trạm hiểu chuẩn đặt tại mặt đất. Trạm hiệu chuẩn tĩnh không chuyển động và được kết nối truyền dữ liệu hiệu chuẩn đến thiết bị cần định vị Rover.

Ứng dụng của RTK là gì? Với GPS độ chính xác ở điều kiện tiêu chuẩn khoảng 2.5-5m. Tuy nhiên RTK độ chính xác lên tới 1Cm, rất cần thiết cho các ngành đo đạc địa chính, dựng bản đồ, Drone bay theo hành trình cần độ chính xác cao.

Số điện thoại tư vấn hệ thống: 0902486496